Versie 3.1.0


Nieuwe/aangepaste functionaliteit

  1. Lijst van reservaties uit je winkel, voor andere winkels. En omgekeerd: lijst van reservaties uit andere winkels voor jouw winkel.
  2. Aankoopfactuurcontrole: Je kan een aankoopfactuur op betwist en/of betaald zetten. 
  3. Laattijdige leveringen: Lijst van artikelen die de leverancier later zal leveren, dan de datum gevraagd door de klant. Er wordt rekening gehouden met marge van aantal dagen (instelling).
  4. Gebruik van catalogussen & EDI. Enkel voor ondersteunde leveranciers.
  5. Melding systeem. Furnqube stuurt je informatieve berichten, bv. wanneer een update plaatsvindt.
  6. Creatie klant: Commerciƫle acties via 'post' default aan in functie van GDPR.
  7. Creatie leverancier: Aankoopcondities moeten nu altijd via een conditietabel worden ingegeven (Dus je moet eerst een conditietabel aanmaken en dan selecteren voor de leverancier).

Bug fixes

  1. Nota factuur uit parameters wordt nu wel op de factuur afgedrukt.
  2. Bij opmaken aankoop vanuit een verkoop, wordt de verzendwijze aankoop correct ingevuld.
  3. Creatie nieuwe verkoop: selectie medewerker/verkoper zorgt niet meer voor problemen.