Versie 3.3.2


Nieuwe/aangepaste functionaliteit

 1. In je e-mailbericht kan je nu direct afbeeldingen toevoegen. Zo kan je bijvoorbeeld eenvoudig je bedrijfslogo aan je handtekening toevoegen.
 2. Creatie van factuur: Naast de geleverde verkooplijnen worden de tekstlijnen nu ook automatisch aangevinkt als 'te factureren'.
 3. Taalcodes N,F,D,E zijn overgezet naar respectievelijk de ISO taalcodes NL,FR,DE,EN.
 4. Nieuw overzicht van de verzonden e-mails vanuit Furnqube.
 5. Bij het aantal voor tekstlijnen op verkopen, kan je het aantal aanpassen (> 1 zetten).
 6. Nieuw statistiek dashboard. Dit bevat de belangrijkste verkoopcijfers. Je hebt ook drilldown mogelijkheden (bv. van een bepaalde leverancier kan je alle modellen opvragen). Je kunt de gegevens exporteren naar Excel om dan zelf een verdere analyse op toe te passen.
 7. In MENU>Aankopen>Operaties is er een nieuw beeld: 'laattijdige leveringen'. Hier krijg je overzicht van al je aankopen waarvan de leverancier een verwachte leveringsdatum heeft opgegeven die later is dan de datum waarop de klant zijn goederen heeft gevraagd. 
 8. Indien je werkt met meerdere filialen, kun je nu een overzicht opvragen van welke voorraad anderen uit jouw winkel hebben gereserveerd. Ook omgekeerd kan je een overzicht opvragen, zodat je ziet uit welke winkels jij voorraad hebt gereserveerd. Deze voorraad moet dan waarschijnlijk intern worden getransfereerd.
 9. Bij controle van je aankoopfacturen, kun je nu meegeven of de factuur al is betaald of wordt betwist. In de lijst van aankoopfacturen kun je dan ook filteren op de facturen die nog niet betaald zijn of die worden betwist.

Bug fixes

 1. Importeren van grote bestanden (bv. artikelen, klanten) zal geen time-out meer geven.
 2. Verschillende kleine verbeteringen aan standaardtabellen: betalingsvoorwaarde, betalingswijze, btw-code.
 3. Na saven van de aankoop, kan je de leverancier waarnaar besteld moet worden, niet meer aanpassen.
 4. Saven van een standaard-mail gefixt.