Versie 4.2.5


Nieuwe functionaliteit

 1.  We hebben de mogelijkheid toegevoegd om de inloggegevens op te slaan. Dit door het knopje 'remember me' op het inlogscherm.
 2. Het is nu mogelijk om een subtotaallijn toe te voegen op de verkoopovereenkomst. Deze wordt dan ook afgedrukt op de verkoopovereenkomst. Via deze lijn kan korting worden toegekend. Dit kan op 2 manieren, ofwel door het kortingspercentage in te vullen, ofwel door een subtotaalbedrag op te geven. Deze korting wordt dan verrekend op de artikellijnen boven de betreffende subtotaallijn, tot een eerdere subtotaallijn.
 3. Bij het opmaken van een offerte kun je er nu voor kiezen om alleen de prijzen op de subtotalen weer te geven. Dit doe je door de parameter 'detailprijzen afdrukken' uit te vinken.
 4. Wanneer je een e-mail wenst te versturen, zal bij het intypen van het e-mailadres een suggestielijst worden geopend. Hiermee kun je het e-mailadres automatisch laten aanvullen met één die al gekend is in het systeem.
 5. Op een verkooporder kunnen de verschillende marges worden opgevraagd. Let wel, indien je de gebruikersrol hebt van een verkoper, zal je deze gegevens echter niet kunnen zien.
 6. Wanneer je bent ingezoomd op het detail van de stock, kun je nu ook etiketten in de wachtrij plaatsen.
 7. Via de wachtrij prijsetiketten kun je nu de etiketten van verschillende artikelen in één keer toevoegen aan de wachtrij. 
 8. Ook op de gsm kan in je standaard navigatie-app nu een adres weergegeven worden. Dit via de knop naast de adresgegevens.
 9. Vanaf nu kan een lijst worden opgevraagd van artikelen waarvan de vrije stock onder de minimum hoeveelheid ligt. Ga hiervoor naar Voorraad > Onder minimumvoorraad. Wanneer je de gewone stocklijst afdrukt, zal de vrije stock van de artikelen waarvan deze onder het minimum ligt, in het rood worden weergegeven.

Aanpassingen/Quality of life

 1. Algemene perfomance improvements. Hierdoor zal onder andere het oproepen van bepaalde lijsten iets sneller gaan, net als het zoeken hierin.
 2. Algemene aanpassingen op de afdrukken: Subtotaallijnen zijn aangepast en er is gezorgd voor meer uniformiteit.
 3. Wanneer een artikel meerdere malen wordt ingescand, zal er niet steeds een lijntje worden toegevoegd. In de plaats daarvan zal het aantal op het artikellijn worden aangepast.
 4. Bij het toevoegen van stock, zal deze niet kunnen toegevoegd worden aan de afdeling 'Drop Shipment'. Standaard zal ook de afdeling waar de werknemer werkzaam is, voorgesteld worden.
 5. De export van de stocklijst is aangepast. Nu zal dit een excel-file zijn, terwijl dit vroeger een csv-bestand was. Ook is de aanvullende omschrijving van de artikelen toegevoegd aan de lijst.
 6. Indien bij het toevoegen van stock, de datum van inboeken wordt aangepast naar een datum verschillend van vandaag, zal deze in het rood worden geplaatst.
 7. Tijdens het toevoegen van de stock heb je nu de mogelijkheid om de etiketten voor het artikel onmiddellijk toe te voegen aan de wachtrij. De status hiervan zal onthouden worden bij het toevoegen van andere artikelen. Indien je dus de eerste keer etiketten wilt afdrukken, zullen deze ook voor de andere artikelen worden afgedrukt.
 8. De artikelomschrijving op het etiket kan nu ook in kleine letters geplaatst worden.
 9. Na het afdrukken van de etiketten zal het systeem vragen of de wachtrij mag leeggemaakt worden.
 10. Vanuit ingave aankoop kun je nu ook etiketten toevoegen aan de wachtrij. Ook bij het inboeken van de artikelen kun je de etiketten onmiddellijk in de wachtrij plaatsen.
 11. Je kunt nu default de grootte van je af te printen etiketten instellen. Ga hiervoor naar  Administratie > Instellingen > Filiaal instellingen > tabblad Afdrukken. Je kunt kiezen tussen 14, 21 of 40 etiketten op een pagina.
 12. Bij het aanmaken van de campagnes, kun je nu ook filteren op soort verkoop. Hier onderscheiden we dan verkoop, offerte, services of een combinatie van deze.
 13. Bij het verwijderen van een campagne moet nu niet meer eerst alle klanten verwijderd worden voordat de campagne zelf kan geschrapt worden. Nu zal alles in 1 keer gebeuren.
 14. Om bijlages toe te voegen aan een mail, kun je deze via drag-and-drop aan de mail linken.
 15. Op een retour kunnen de geretourneerde aantallen uitgesplitst worden.
 16. Afdruk en export Inventaris/stocklijst: De totale aankoopwaarde van een artikel op stock is nu zichtbaar.
 17. Bij het opvragen van de verkoopmarges op een verkoop, hebben we nu ook de subtotalen toegevoegd. Deze worden weergegeven in het donkergrijs.
 18. Wanneer er nu subtotalen zijn toegevoegd op een verkoop, kunnen deze gewijzigd worden van plaats.
 19. Bij het linken van artikelen aan programma in een catalogus, kun je nu filteren om de reeds gelinkte modellen alleen weer te geven.
 20. Zelfs wanneer een verkoop reeds is afgewerkt, kun je nu via een knop op adresniveau, de klantfiche opvragen.
 21. De lay-out van de knoppen bij 'Ingave betaling' zijn aangepast. Nu is het duidelijker wanneer 'manueel' of 'CCV' is aangevinkt. Ze liggen ook meer in de lijn van de andere knoppen in Furnqube, qua lay-out.
 22. Bij het verplaatsen van stock, kun je nu onmiddellijk ook aanduiden of iets verkoopbaar is of niet.
 23. Bij het opvragen van de facturen, is nu duidelijk te zien of de factuur volledig betaald is, of dat er nog een openstaand bedrag is.
 24. Wanneer je een nieuw artikel aanmaakt via de verkoop, zal deze ook onmiddellijk worden toegevoegd aan deze verkoop. Dit zowel wanneer je een geheel nieuw artikel cre√ęert, als wanneer je een bestaand artikel dupliceert.
 25. Bij het ingeven van een offerte, zal bij een catalogus- of eigen artikel nooit meer de pop-up van de detaillijn worden geopend. Dit omdat op een offerte de omschrijving voor dergelijke artikelen toch niet aangepast moet worden. Voor tekstartikelen zal dit wel nog geopend worden.
 26. Er is een parameter toegevoegd waardoor je bij het aanmaken van een nieuwe verkoop, deze standaard eerst aanmaakt als een offerte. Deze parameter is terug te vinden onder Administratie > Instellingen > Filiaal instellingen > tabblad Verkoop, onder de naam 'Nieuwe verkoop: default als offerte aanduiden'.
 27. Je kunt nu bij het toevoegen van lijnen op een verkoop, meerdere verschillende artikelen in één keer toevoegen. Klik hiervoor de optie 'Meerdere selecteren' aan, bovenaan de artikellijst.

Bug fixes

 1. Bij het importeren van lijsten waren niet alle verplichte velden aangeduid als verplicht. Hierdoor kon het zijn dat cruciale informatie niet werd meegegeven. Vanaf nu zijn alle verplichte velden ook in te vullen bij het importeren.
 2. Indien een gemeente reeds in het systeem zit, en men wou een tweede gemeente aanmaken met dezelfde naam maar een andere postcode, kon dit niet. We hebben dit mogelijk gemaakt.
 3. Wanneer je een nieuwe gebruiker aanmaakt, krijgt deze nu niet meer alle oude meldingen te zien.
 4. Vroeger waren ook de offertes zichtbaar in het overzicht van de toe te wijzen verkopen. We hebben deze er uit gehaald omdat offertes niet dienen toegewezen te worden.
 5. Wanneer de leveringsdatum werd gewijzigd, werd de datum van verwittiging ook aangepast, maar werd deze niet opgeslagen. Nu zal deze wel worden opgeslagen.
 6. Indien men op medewerkersniveau enkel de login wijzigt, werd de wijziging niet opgeslagen. Vanaf nu zullen deze wel bijgehouden worden.
 7. Bij het afdrukken van etiketten vanuit stockcorrecties werd automatisch het model toegevoegd bij de omschrijving, wat niet de bedoeling is. We hebben er nu voor gezorgd dat deze hier niet meer bij wordt geplakt.
 8. Wanneer je op een verkoop een klant opzoekt, maar merkt dat deze nog niet in het systeem zit, zal je een nieuwe klant willen aanmaken. Vroeger kreeg je een foutmelding wanneer een deel van de opgezochte klant reeds was ingevuld, We hebben ervoor gezorgd dat deze nu wel onmiddellijk aan te maken is, en je dus niet zelf manueel de klant moet terugplaatsen op klant ALGEMEEN.
 9. Wanneer je vroeger een afgewerkte verkoop op 'niet afgewerkt' wou plaatsen, lukte dit niet. We hebben dit aangepast waardoor dit nu wel mogelijk is.