Versie 4.9.0


Aanpassingen/Quality of life.

 1. Dankzij optimalisaties aan een aantal vaak gebruikte lijsten (vb. de artikellijst) kunnen er op kortere tijd meer resultaten worden geladen en kan er op meer kolommen worden gesorteerd.
 2. Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier worden aan de hand van het btw-nummer enkele velden (vb. adres) automatisch aangevuld.
 3. Indien van een verkoop nog minstens één verkooplijn in bestelling is en de bevestigingsdatum van de daaraan gelinkte aankoop werd ingevuld zal de status van deze verkoop worden aangepast naar “Verwacht op DD/MM/JJJJ”. Deze status is zowel zichtbaar in de lijst met alle verkopen als in de breadcrumb in de verkopen zelf.
 4. In de lijst onder “Voorraad > Inboeken/verplaatsen” wordt in de kolom met “Info” ook informatie weergegeven over het filiaal, het verkoopnummer en de klant.
 5. In het overzicht met de te factureren verkopen onder “Verkopen > Ontvangsten/facturen > Verkopen factureren” is het mogelijk om te filteren op datum. In dat overzicht worden alle verkopen getoond waarvan al minstens één verkooplijn werd geleverd. De periode waarop kan worden gefilterd heeft dus ook betrekking op de leverdatum van de verkooplijnen.
 6. De artikelcode van tekstlijnen wordt niet meer afgebeeld op facturen, offertes en verkoop- en aankoopovereenkomsten.
 7. Bij de invoer van een betaling kan het terug te geven bedrag worden berekend door op Enter te drukken.
 8. Bij het aanmaken van een factuur is het mogelijk om creditnota’s af te punten van hetzij de verkoop waarvoor hetzij de klant voor wie de factuur wordt aangemaakt.
 9. Module Magazijnetiketten: er kan worden gezocht op aankoopreferentie in het scherm onder “Voorraad > Magazijnetiketten afdrukken”.
 10. Om verwarring te vermijden voor gebruikers van de Module Magazijnetiketten wordt in enkele labels duidelijk aangegeven wanneer het om magazijnetiketten, dan wel om prijsetiketten gaat.
 11. Er wordt in het overzicht van de catalogussen onder “Artikelen > Catalogus > Overzicht catalogus” een datum getoond zodat het makkelijker is om de meest recente catalogus te selecteren.
 12. Serviceartikelen krijgen automatisch de status “Toe te wijzen”.
 13. In het scherm onder “Verkopen > Ontvangsten/facturen > Tegenboeking voorschottickets werd de naam van de kolom “Nr. ticket” aangepast naar “Factuurnr.” en is het mogelijk om alle lijnen met één klik te (de)selecteren.
 14. Bij het afsluiten van een periode onder “Verkopen > Ontvangsten/facturen > Afsluiten periode” wordt een melding gegeven indien er nog tickets dienen te worden aangemaakt in die periode.

Bug fixes

 1. Probleem negatieve dagontvangsten opgelost bij afdruk dagontvangsten.
 2. In het scherm onder “Verkopen > Ontvangsten/facturen > Betaling zonder factuur/ticket" worden de datums correct weergegeven.
 3. Probleem in de visualisatie bij aanmaken artikels aan de hand van een catalogus opgelost. Alle configuratiemogelijkheden zijn nu steeds zichtbaar en selecteerbaar.
 4. Artikelen die minder dan vier weken in het verleden werden ingeboekt via “Drop Shipping” worden bij het aanmaken van een retourlijn in een serviceverkoop correct weergegeven wanneer de filter “Geleverd < 4 weken” is geactiveerd.