Versie 5.0.1


Nieuwe functionaliteit

 1. Het is mogelijk een eigen mailserver en ‘Van’-e-mailadres te laten instellen voor het versturen van e-mails via Furnqube. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met Soft-Naert.
 2. In het detailscherm van de verkopen werd er onder de tab “Betalingen” een knop toegevoegd waarmee automatisch een voorschot kan worden berekend op basis van een percentage. Onder “Administratie > Instellingen > Filiaal > Verkoop” kan daartoe ook een standaardpercentage worden ingesteld.
 3. In de schermen voor aankopen en verkopen werden velden toegevoegd waarin een interne memo kan worden ingevuld.
 4. Onder “Voorraad > Niet-verkoopbare stock” vind je een overzicht van alle niet-verkoopbare artikels. Vanaf dit overzicht kan de gebruiker bepalen of de artikels in vrije voorraad worden gezet of uit stock worden gehaald. Daarnaast kan hier ook de status worden opgevolgd van de artikels waarvoor een serviceaankoop werd aangemaakt.
 5. Het is niet langer mogelijk om facturen te maken binnen een periode die werd afgesloten onder “Verkopen > Ontvangsten/facturen > Afsluiten periode.”
 6. Onder Administratie > Instellingen > “Firma > Algemeen” werd de mogelijkheid toegevoegd om een periodiciteit voor het indienen van de btw-aangifte in te stellen alsook de datum waarop de facturatieperiodes dienen te eindigen. Het is niet mogelijk om facturen te maken binnen een periode die werd afgesloten.

Aanpassingen/Quality of life

 1. De melding die de gebruiker na langdurige inactiviteit verzocht om opnieuw in te loggen werd verwijderd.
 2. Bij het afdrukken van een aankoop is zowel de omschrijving als de artikelreferentie zichtbaar.
 3. Bij het aanmaken van een creditnota wordt de naam van de facturatieklant niet langer overschreven.
 4. Facturatie ItaliĂ«: als het land van de firma onder “Administratie > Instellingen > Firma“ staat ingesteld op ItaliĂ«, komen creditnota’s van voorschottickets terecht in de factuurreeks van de tickets.
 5. Het openen van Furnqube na een nieuwe release en het algemene gebruik van de applicatie zijn voortaan sneller.
 6. Bij het importeren van artikels is het niet verplicht een eigen artikelnummer op te geven. Als artikelnummers worden overschreven, wordt er gecontroleerd dat de waarden onder SPECIFIC_ITEM_NR nog niet worden gebruikt voor artikels van een andere leverancier.
 7. Het icoon van de knop “Artikelfiche” werd aangepast om duidelijker aan te geven wanneer het om een scherm gaat waar aanpassingen kunnen worden gemaakt.
 8. De formulering van de labels op het scherm onder “Artikel > Artikelen > Operaties > In bulk aanpassen” werd aangepast.
 9. Het is mogelijk om een serviceaankoop te creĂ«ren voor een artikel dat als niet-verkoopbaar werd aangemerkt. Er zijn nu drie knoppen beschikbaar: de knop “Retourlijn” wordt gebruikt om artikelen toe te voegen die je wil retourneren. De knop “Servicelijn” wordt gebruikt om artikelen toe te voegen waarvoor een service dient te worden uitgevoerd. De knop “Aankooplijn” wordt gebruikt om de eigenlijke serviceopdracht toe te voegen.
 10. De opmaak van de tabellen met verkooplijnen in de schermen voor verkopen, facturen, creditnota’s en verkooptickets werd uniform gemaakt.
 11. In het scherm onder “Artikel > Artikelen > Operaties > In bulk aanpassen” werden de knoppen om artikels af te drukken en nieuwe artikels te creĂ«ren weggehaald. Deze opties zijn nog steeds beschikbaar onder “Artikel > Artikelen > Artikellijst”.
 12. De opmaak van de detailschermen voor afspraken onder “Planning > Afspraken” werd aangepast.
 13. Als de datum van een ontvangst wordt ingesteld op een andere datum van die van de registratie, wordt het tijdstip van de betaling niet meer weergegeven.
 14. Wanneer vanaf de detailpagina van een factuur op de knop “Afpunten” worden geklikt, wordt er in het nieuwe scherm meteen gefilterd op het verkoopnummer van de huidige factuur.
 15. Het is mogelijk om meerdere aankopen in Ă©Ă©n keer te versturen. Dit kan alleen als (1) de aankopen via mail worden verstuurd, waarvoor dus ook het e-mailadres dient te worden ingesteld in de leveranciersfiche, of (2) de aankopen via PTN worden verstuurd, waarvoor de EDI-connectionstring dient te zijn ingevuld in de leveranciersfiche.

Bugfixes

 1. Verkooptickets in een ander formaat dan A5 worden volledig afgedrukt.
 2. Alle rijen in de artikellijst hebben dezelfde grootte.
 3. Het tijdstip op verkoop- en voorschottickets is correct.
 4. Probleem opgelost bij het importeren van catalogussen waarbij soms de promotiedatums voor verkoop werden ingevuld hoewel er alleen een promotieaankoopprijs werd opgegeven.
 5. Een gebruiker met de rol “VERKOPER” kan ook catalogusartikels configureren.
 6. De datum van nieuwe catalogussen wordt nu steeds opgeslagen.
 7. Foutmelding verwijderd die werd getoond wanneer een btw-code werd gewist uit een klantenfiche.
 8. Als onder “Artikel > Artikelen > Operaties > In bulk aanpassen > knop ‘In bulk aanpassen’” een onbestaande waarde wordt ingevuld in de velden “Model” of “Artikelgroep”, wordt het huidige venster niet langer gesloten wanneer op “Aanpassen” wordt geklikt.
 9. Bij het aanmaken van een factuur wordt in de tabel met de verkooplijnen onder “Prijs” de prijs vóór korting weergegeven.