Versie 5.1.1


Nieuwe functionaliteit

 • Het is mogelijk om de naam van een verkoper af te drukken op een verkoopovereenkomst of offerte. Deze optie kan worden geactiveerd in het tabblad “Afdrukken” onder “Administratie > Instellingen > Filiaalinstellingen”.
 • Voortaan kunnen transacties die niet aan een verkoop zijn verbonden worden ingevoerd onder “Verkopen > Transacties/facturen > Nieuwe transactie”.
 • Er kunnen in Furnqube transactieredenen worden aangemaakt onder “Administratie > Standaardtabellen > Transactieredenen”, waarbij kan worden aangegeven of verbonden transacties altijd positief dan wel negatief zullen zijn. Deze transactieredenen worden ingevuld bij het invoeren van een nieuwe transactie.
 • Gebruikers hebben de keuze om de aanvullende omschrijving van artikels al dan niet mee af te drukken op een factuur. Deze optie wordt standaard uitgeschakeld en kan worden geactiveerd onder “Administratie > Instellingen > Filiaalinstellingen”.
 • Het is mogelijk om per betalingswijze een begin- en eindsaldo in te voeren. De beginsaldo’s worden ingevoerd onder “Verkopen > Transacties/facturen > Nieuw beginsaldo”. Eindsaldo’s kunnen alleen worden ingegeven of goedgekeurd vanaf het overzicht van alle begin- en eindsaldo’s onder “Verkopen > Transacties/facturen > Begin- en eindsaldo’s”. Gebruikers met de rol “Medewerker” of hoger kunnen op dit scherm per dag en per betaalwijze het beginsaldo, een totaal van de transacties en het eindsaldo raadplegen.
 • Het is mogelijk modellen in bulk aan te passen onder “Artikelen > Model > Operaties > In bulk aanpassen”.
 • Aanpassingen/Quality of life

 • Dankzij een optimalisatie wordt de lijst met afspraken sneller geladen.
 • De automatische suggesties door de browser in Furnqube werden uitgeschakeld.
 • In het overzichtsscherm onder “Verkopen > Operaties > Levering/afhaling” is het nu ook mogelijk om te filteren op agenda. Wanneer deze filter is ingevuld, worden de afspraken in de afdruk gesorteerd op uur en wordt het uur ook weergegeven.
 • Wanneer onder Verkopen > Transacties/facturen > Periode afsluiten een periode wordt afgesloten, wordt de registratie van nieuwe transacties en tickets in de periode die werd afgesloten geblokkeerd. Deze aanpassing beoogt met name de correcte registratie van de dagontvangsten.
 • Het overzicht van de ontvangsten onder “Verkopen > transacties/facturen” werd aangepast om een kassafunctie te vervullen. Enkele kolommen en de afdruk van het overzicht werden gewijzigd en er werd een filter toegevoegd voor de betalingswijze. Daarnaast werd er ook een knop toegevoegd waarmee nieuwe transacties kunnen worden geregistreerd.
 • Het is niet mogelijk om betalingen te registreren in de toekomst.
 • In het detailscherm van een transactie worden nu ook de transactiereden, de gebruiker die de transactie registreerde en het tijdstip van de transactie bijgehouden.
 • In het scherm voor de correctie van een transactie werden velden toegevoegd voor een transactiereden.
 • Bij de retour van artikelen naar een leverancier is het niet langer nodig een afdeling in te vullen.
 • Bugfixes

 • De Freedelity-punten die door Furnqube worden voorgesteld kunnen niet negatief zijn.
 • Bij het overschrijven van artikels via “Importeren/exporteren > Artikelen importeren” worden niet langer nieuwe artikels aangemaakt.
 • Fout opgelost in zoekfunctie bij het toevoegen van service- en retourartikelen.
 • De notificaties die door de Planner worden verstuurd houden rekening met de eigen mailserver die werd ingesteld.
 • Op de afdruk van een maandelijks afgesloten periode van de fiscale kassa wordt de correcte maand getoond.