Versie 5.3.2


Nieuwe functionaliteit

 1. Het is mogelijk om de historiek van alle achtergrondtaken te raadplegen onder Administratie > Logs > Achtergrondtaken. In het overzicht ziet de gebruiker het tijdstip, de naam, de uitvoerder en het vooruitgangspercentage van de taak. Wanneer de gebruiker een record uit deze lijst opent, ziet hij ook een afdruk van het logbestand.
 2. Gebruikers kunnen voortaan de voorraadevolutie van een artikel opvragen onder Voorraad > Stockevolutie per artikel. Per datum waarop er een voorraadbeweging heeft plaatsgevonden, wordt getoond hoeveel artikel uit voorraad zijn gegaan dan wel in voorraad zijn gekomen. Het is daarnaast mogelijk de details van elke voorraadbeweging te raadplegen.
 3. Om in overeenstemming te zijn met de wettelijke verplichting in België om contante betalingen af te ronden op 5 eurocent werd een mogelijkheid toegevoegd om automatisch af te ronden. Gebruikers kunnen per betalingswijze onder Administratie > Standaardtabellen > Betalingswijze zelf aangeven of de afronding moet worden gerespecteerd.
 4. Wanneer er nieuwe catalogi beschikbaar zijn om te worden geĂŻmporteerd wordt bij het inloggen rechtsonder een melding getoond.
 5. Op alle importschermen werd een knop toegevoegd waarmee een template kan worden gedownload die kan worden gebruikt voor het importeren.
 6. Op de schermen vanaf waar een verkoop op afgehaald/geleverd kan worden gezet en een afhalings-/leveringsbon kan worden afgedrukt, is het nu ook mogelijk informatie in te geven met betrekking tot het vervoer van de goederen: het volume, het aantal colli’s, de transporteur, het type transport en het tijdstip van het transport.
 7. Het is voortaan mogelijk om bij de import van artikelen in de kolom EXTRA_STOCK een hoeveelheid in te geven die mag worden ingeboekt als vrije voorraad. Bij die import kan de gebruiker ook aangeven of er voor de artikels waarvoor een voorraad wordt ingegeven een aankoopbon dient te worden gemaakt.
 8. Eveneens via de import van artikelen kunnen gebruikers nu ook de aanvullende omschrijving voor aankoop instellen met de kolommen SUPPLIER_DESCRIPTION1 tot SUPPLIER_DESCRIPTION4. In de systeeminstellingen onder “Administratie > Systeeminstellingen” kan worden bepaald welk nummer welke taal heeft (vb. Nederlands = 1, Frans = 2, Italiaans = 3, Engels = 4).
 9. In de filiaalinstellingen kunnen gebruikers voortaan instellen of de hoofdfoto van een artikel moet worden afgedrukt op offertes en verkoopovereenkomsten.

Aanpassingen/Quality of life

 1. De bijkomende informatie die bij een afspraak onder ”Beschrijving” worden geplaatst, wordt voortaan ook afgedrukt op het rapport voor de voorbereiding van de leveringen dat kan worden afgedrukt vanaf Verkopen > Operaties > Levering/afhaling.
 2. In het overzicht onder Verkopen > Operaties > Aankopen opbouwen wordt voortaan een tool tip getoond bij het uitroepteken dat vooraan een rij kan worden weergegeven. Deze uitroeptekens worden getoond wanneer de artikels waarvoor een aankoop wordt opgebouwd op voorraad zijn of al zijn besteld, en een aankoop dus misschien niet (meer) nodig is.
 3. Verkopers kunnen nu ook prijsetiketten afdrukken vanaf de commerciële artikelfiche. Die optie was voordien alleen toegankelijk vanaf de hoofdfiche voor niet-verkopers.

Bugfixes

 1. Probleem opgelost bij de creatie van artikels waarbij een artikelnummer dat is ingegeven door de gebruiker toch werd overschreven door een automatisch gegenereerd nummer.
 2. Voortaan kunnen bij de creatie van een factuur alle types openstaande creditnota’s worden gebruikt als betaling.
 3. Wanneer voorraad wordt ingegeven met een barcodelezer via Voorraad > Correcties > Via barcode, wordt nu de correct datum getoond onder “Datum op afdeling”.
 4. De prijzen van artikels waarvan een bruto- en nettoaankoopprijs zijn ingevuld, maar waarop geen aankoopcondities worden toegepast, worden correct weergegeven in aankopen. De verschillen tussen beide prijzen wordt automatisch ingevuld als korting.