Versie 5.4.1


Nieuwe functionaliteit

 1. Het is mogelijk om op de verkoopbon en de factuur een QR-code af te drukken. Die code kan worden gescand met een bank-applicatie worden om het voorschot te betalen. Op dezelfde documenten kan ook een mededeling worden afgedrukt die klanten kunnen invullen op hun overschrijvingen. Beide functies kunnen worden geactiveerd in de firma-instellingen onder “Administratie > Firma-instellingen > Mededeling bij overschrijving / QR-code”.
 2. Verkooplijnen en betalingen kunnen als gefactureerd worden gemarkeerd. Dit is met name belangrijk bij het importeren van bestaande orders in Furnqube tijdens de opstart zodat reeds gefactureerde verkooplijnen niet meer kunnen worden gewijzigd en betalingen niet meer opnieuw kunnen worden afgepunt.
 3. In de filiaalinstellingen onder “Administratie > Firma-instellingen > Factuur” werd een schakelaar toegevoegd waarmee de creatie van voorschottickets kan worden uitgeschakeld. De creatie van voorschottickets is standaard ingeschakeld.
 4. In het menu onder “Artikelen > Artikel > Operaties > Ongebruikte artikels verwijderen” werd een functie toegevoegd om artikelen in bulk te verwijderen. Dit is met name nuttig wanneer bijvoorbeeld artikels verkeerd werden ingelezen onder “Administratie > Importeren/exporteren > Importeren artikels”. De belangrijkste voorwaarde voor het gebruik van deze functie is dat er nog geen voorraad werd ingelezen voor de bewuste artikels.
 5. Exact Online: de integratie tussen de boekhoudapplicatie Exact Online en Furnqube werd voltooid. Met deze nieuwe module is het mogelijk om boekhoudkundige gegevens uit Furnqube naar Exact Online te synchroniseren. Neem contact op met Soft Naert voor meer informatie.
 6. Exact Online: er werd een tool gemaakt waarmee de XML-export van relaties uit Exact Online kan worden omgezet naar een bestandsformaat dat in Furnqube kan worden geĂŻmporteerd. Neem contact op met Soft Naert voor meer informatie over deze tool.
 7. Exact Online: in het scherm voor de synchronisatie werd een tabblad toegevoegd waarmee klanten kunnen worden gesynchroniseerd naar Exact Online.

Aanpassingen/Quality of life

 1. Wanneer een offerte wordt omgevormd naar een verkoop, worden verkooplijnen die op voorraad zijn meteen gereserveerd.
 2. In het detailscherm van de verkopen staan er bovenaan naast de breadcrumb twee iconen waarmee wordt aangegeven of het veld onder het tabblad “Algemeen > Interne memo” dan wel het veld onder het tabblad “Algemeen > Afspraak > Afspraken bij verkoop” is ingevuld. Als deze velden zijn ingevuld, kleuren de iconen rood en wordt de ingevulde boodschap in de tooltip weergegeven.
 3. Freedelity: op zowel kastickets als facturen worden voortaan de naam en de hoeveelheid Freedelity-punten van klanten afgedrukt.
 4. Op de afdruk van de facturen en verkoopovereenkomsten wordt nu ook de status van het voorschot weergegeven. Ook de weergave van de prijzen werd lichtjes aangepast.
 5. In het overzicht van de catalogi wordt in het veld Datum getoond op welke datum een catalogus werd geĂŻmporteerd.
 6. Wanneer we vanuit een aankoop magazijnetiketten afdrukken met de optie “Magazijnetiketten” in het keuzemenu rechtsboven, kan worden gefilterd op artikelen die in bestelling zijn maar nog niet werden ingeboekt door de schakelaar “Ingeboekt & niet-afgedrukt” uit te schakelen.
 7. In de klantenfiche werden de schakelaar “Particulier” voor het btw-regime vervangen door een vervolgkeuzemenu met meer opties.
 8. Wanneer een creditnota wordt afgepunt aan een factuur, wordt de negatieve transactielijn van de creditnota nu ook verbonden aan de klant van de creditnota.
 9. In het facturatiescherm werden bovenaan breadcrumbs toegevoegd die aangeven wanneer de huidige factuur een negatief bedrag (creditnota) heeft en wanneer niet alle verkooplijnen zijn geselecteerd (deelfactuur). Wanneer de gebruiker dan een creditnota of deelfactuur aanmaakt, krijgt hij een nog bijkomende melding te zien.
 10. Bij de import van klanten onder “Administratie > Importeren/exporteren > Klanten importeren” werden in de template voor de import velden toegevoegd voor de GUID van klanten uit Exact Online en de nieuwe btw-regimes.
 11. Exact Online: in het overzichtsscherm van de transacties onder “Verkopen > Overzicht transacties” en van de facturen en tickets onder “Verkopen > Overzicht Facturen/tickets” wordt met het icoon van een rekenmachine weergegeven of de transacties of facturen/tickets al zijn verstuurd (zwart), niet zullen worden verstuurd (rood) of nog moeten worden verstuurd (grijs) naar Exact Online. In de detailschermen van de transacties en facturen/tickets wordt deze status ook weergegeven in de breadcrumb. De synchronisatie van afzonderlijke facturen en tickets kan bovendien worden uitgeschakeld door in de detailpagina van een factuur of ticket in het menu rechtsboven te klikken op “Verwerkingsstatus bijwerken”.
 12. Wanneer we de afbeeldingen van artikels afdrukken op offertes en verkoopovereenkomsten, wordt de extra omschrijving van de verkooplijn nu net zoals de aanvullende omschrijving van de artikels weergegeven naast de afbeelding.
 13. Wanneer we de hoeveelheid van een verkooplijn veranderen naar 0, dan wordt die omgevormd naar een tekstartikel.
 14. Wanneer we de prijs aanpassen van een verkooplijn waarvan de hoeveelheid werd ingesteld op 0, wordt de hoeveelheid automatisch aangepast naar 1.
 15. Op het dashboard werden tooltips toegevoegd aan de iconen onder de categorie “Agenda”.

Bugfixes

 1. In het facturatiescherm werd de werking van de knoppen in het menu rechtsboven hersteld.
 2. De opzoekfunctie van artikelen onder Voorraad > Inboeken/verplaatsen werd verbeterd.
 3. De mogelijkheid om een model te selecteren in de bulkbewerking van de artikelen werd hersteld.
 4. Bij het aanmaken van een nieuwe btw-code werd de foutmelding verwijderd die verscheen wanneer een btw-percentage van 0 werd ingevoerd.
 5. Wanneer een template wordt gedownload uit de importschermen onder “Administratie > Importeren/exporteren” wordt de koptekst altijd ingevuld.
 6. Wanneer een verkoop servicelijnen bevat wordt de knop “Kasticket” alleen nog zichtbaar wanneer alle gebruikelijke condities zijn vervuld en alle servicelijnen uitvoerbaar zijn.