Versie 5.5.1


Nieuwe functionaliteit

 1. Het is voortaan mogelijk kortingen te definiëren voor een filiaal, een klant, een artikelgroep, een leverancier, een model of een artikel. Er kan eveneens een geldige periode worden bepaald en er kan worden ingesteld of het kortingspercentage dient te worden weergegeven in de verkoop.
 2. Voortaan kunnen verkoopcategorieën worden bepaald waarmee kan worden aangegeven hoe een klant bij de winkel is terechtgekomen. Die categorieën kunnen dan vervolgens worden ingesteld in een verkoop en worden opgevraagd in de statistieken. In de firma-instellingen kan een standaardcategorie worden ingesteld.
 3. In de firma-instellingen kan in het tabblad Leverancier voortaan een “eigen leverancier” worden ingesteld. Servicelijnen van deze leverancier krijgen automatisch de status “Zelf uit te voeren”.
 4. Groothandel: alle schermen en informatie in verband met betalingen worden verborgen.
 5. Groothandel: mogelijk om in het facturatiescherm een korting contant te bepalen en af te drukken op de factuur.
 6. Groothandel: er werd een overzichtsscherm toegevoegd voor orderbevestigingen onder “Verkopen > Orderbevestigingen”. Op dit scherm wordt een overzicht van de orderbevestigingen van alle verkopen getoond en kunnen orderbevestigingen worden verstuurd.

Aanpassingen/Quality of life

 1. In het overzicht van de programma’s van een catalogus onder “Artikelen > Catalogus > Toewijzen aan modellen > Catalogusnaam” kan nu worden gezocht op namen van modellen of programma’s. Sommige labels in de schermen onder dit menu-item werd gewijzigd en ook de sortering werd ook aangepast zodat eerst de artikels worden getoond die niet aan een model zijn gelinkt.
 2. Als in een catalogus een model is gelinkt aan een programma, zullen nieuwe artikels in dat programma automatisch ook aan dat model worden gelinkt.
 3. In de export van artikelen via “Administratie > Importeren/Exporteren > Artikelen exporteren” werden twee kolommen toegevoegd met de beschikbare voorraad en de minimale voorraad.
 4. Bij het importeren van artikelen via “Administratie > Importeren/Exporteren > Artikelen importeren” is het ook mogelijk een minimale voorraadhoeveelheid in te geven.
 5. Freedelity: het aantal Freedelity-punten van een klant wordt voortaan ook getoond in de klantenfiche.
 6. Wanneer een gebruiker in een verkoop op de iconen voor afspraken bij verkoop of interne memo klikt, worden de bewuste invoervelden weergegeven en kunnen ze meteen worden ingevuld.
 7. De iconen in de meeste lijsten werden voorzien van een tooltip.
 8. De klant die staat ingesteld als algemene klant kan voortaan alleen nog worden bewerkt door een gebruiker met administratorrechten.
 9. Voortaan kunnen aankopen ook worden verstuurd vanuit een verkoop door te klikken op Naar aankoop, de te versturen aankopen te selecteren en die vervolgens te versturen.
 10. Retours creëren kan rechtstreeks vanuit een verkoop door rechtsboven te klikken op de drie puntjes en vervolgens op de optie Retour. In het volgende scherm kies je dan de verkooplijnen die moeten worden geretourneerd en klik je rechtsboven op Retour aanmaken.
 11. Niet-verkoopbare artikels weer verkoopbaar zetten kan nu ook rechtstreeks vanuit het overzicht van de niet-verkoopbare stock. Selecteer de lijnen die verkoopbaar moeten worden en klik vervolgens rechtsboven op de knop Selectie in vrije voorraad. Niet-verkoopbare artikelen waaraan een serviceverkoop is verbonden kunnen niet op deze manier in vrije voorraad worden gezet.
 12. Het is bij de creatie van facturen voortaan niet meer mogelijk om betalingen te selecteren die hoger zijn dan het bedrag op de factuur.
 13. In het overzicht van de verkopen werd een kolom toegevoegd met de code van de verkoper.
 14. De datum van de afspraak wordt niet meer afgedrukt op de verkoopovereenkomst.
 15. In het detailscherm van de voorraadartikelen wordt nu ook een statusbalk weergegeven wanneer er een lopende serviceaankoop is.
 16. Wanneer in het detailscherm van een voorraadartikel in het keuzemenu rechtsboven de optie “Vrije voorraad” wordt gebruikt, verschijnt er een pop-up waarmee het aantal artikelen nog kan worden gewijzigd.
 17. De aanvullende omschrijving van maatwerkartikelen wordt automatisch gekopieerd naar het veld “Extra omschrijving” in het detailscherm van een verkooplijn, waar deze verder kan worden aangepast/aangevuld. De aanvullende omschrijving van maatwerkartikelen wordt op de verkoopbonnen en aankoopbonnen niet meer afgedrukt. De extra omschrijving van de verkooplijnen wordt wel afgedrukt.
 18. Wanneer voor een serviceaankoop van een niet-verkoopbaar artikel een maatwerkartikel wordt besteld, zal bij het terug verkoopbaar zetten van het artikel in kwestie worden voorgesteld om de maatwerkartikelen in de verbonden serviceaankoop meteen “Uit stock” te halen.
 19. De melding die wordt weergegeven wanneer een betaling wordt ingegeven binnen een reeds afgesloten financiële periode werd aangepast.
 20. In het overzicht van de leveringen/afhalingen onder “Verkopen > Operaties > Levering/afhaling” worden met de datumfilter “Geen datum afspraak” alle verkopen weergegeven waarvoor geen datum afspraak werd ingesteld en die nog niet zijn afgesloten.
 21. In het overzicht van de leveringen/afhalingen onder “Verkopen > Operaties > Levering/afhaling” worden voortaan ook verkopen getoond waarvoor een afspraak werd ingepland, maar waarvan nog niet alle verkooplijnen uit de voorraad zijn gereserveerd.

Bugfixes

 1. Invoer promoprijzen met kommagetallen in de artikelfiche werd hersteld.
 2. Weergave reservatielijst voorraad uit andere filialen werd hersteld.
 3. Geen foutmelding meer bij invoeren postcodes met letters en cijfers.
 4. Probleem opgelost bij aanpassen aantal van verkooplijnen.
 5. Werking in bulk verwijderen artikelen hersteld.
 6. Werking filter “Volledig leverbaar” onder “Verkopen > Operaties > Afspraken” werd hersteld.
 7. In het overzicht van de verkopen worden niet-verkoopbare artikels waarvoor een serviceaankoop bestaat met de status “Te versturen” nu rood gemarkeerd.
 8. De weergave van de voorraadteller in het detailscherm van de verkooplijnen werd verbeterd.
 9. De werking van de flipswitch “Verkoopbaar” bij het verplaatsen van een voorraadartikel werd hersteld.