Versie 5.6.3


Nieuwe functionaliteit

 1. Indien er bij een catalogus ook productfiches zijn gevoegd, dan kunnen deze voortaan worden gedownload vanaf het configuratiescherm tijdens de creatie van het artikel, of na de creatie vanaf de commerciële artikelfiche onder het tabblad “Catalogus configuratie”.
 2. Er werd de mogelijkheid toegevoegd om een service te maken aan de hand van een bestaande verkoop. Deze optie en de mogelijkheid om retours te maken kunnen voortaan worden geselecteerd door in een verkoop rechts op de knop “Service” te klikken.
 3. OneDrive: Onder het tabblad “Interne memo” in een verkoop kunnen op mobiele apparaten bestanden worden toegevoegd.
 4. De tegel Verkopen op het Dashboard heeft voortaan een teller met het aantal verkopen zonder verkooplijnen en verkopen met alleen tekstlijnen. In het overzicht kan onder meer worden gefilterd op deze categorieën en op verkopen met de status “Toe te wijzen”.

Aanpassingen/Quality of life

 1. Onedrive: verkoopovereenkomsten die digitaal worden ondertekend met de optie “Digitaal ondertekenen” onder “Administratie > Filiaalinstellingen >[Filiaal] > Tabblad Verkoop” worden alleen nog geüpload naar OneDrive indien ze ook daadwerkelijk zijn ondertekend.
 2. Er werd e-mailvalidatie toegevoegd aan alle invoervelden voor e-mailadressen.
 3. Freedelity: verdere optimalisaties om problemen met diakritische tekens te verhelpen.
 4. Paperless: het is voortaan mogelijk om in de filiaalinstellingen onder “Administratie > Instellingen > Filiaalinstellingen > Tabblad Verkoop” te bepalen of kastickets en verkoopcontracten via e-mail mogen worden verstuurd. Deze optie is standaard uitgeschakeld voor kastickets en ingeschakeld voor verkoopcontracten. Is de optie uitgeschakeld, dan worden de documenten altijd afgedrukt wanneer in een verkoop op de knoppen “Verkoopbon” of “Kasticket” wordt geklikt. Is de optie wel ingeschakeld, dan verschijnt er een pop-up die de gebruiker toelaat om het document af te drukken, dan wel het e-mailadres van de klant in te voeren en het document via e-mail te versturen. De knop op het verkoopscherm om verkoopcontracten via e-mail te versturen is bijgevolg verwijderd en vervangen door deze pop-up.
 5. Afdrukken die niet op een computer worden gemaakt met Google Chrome of Edge worden voortaan geopend in een pop-up en niet in een nieuw scherm.
 6. Mobiel/tablet: rijen met checkboxes worden niet langer uitgeklapt wanneer ze worden aangetikt het aanklikken van de checkboxes beter te maken.
 7. De velden “Nota verkoopovereenkomst” en “Nota offerte” onder “Administratie > Filiaalinstellingen >[Filiaal] > Tabblad Afdrukken” kunnen voortaan 2048 tekens bevatten.
 8. In alle overzichtsschermen onder “Verkopen > Statistiek > Dashboard” werd een zoekbalk toegevoegd. In de overzichten van de filialen, artikelen en landen werd bovendien een kolom toegevoegd met een naam/omschrijving.
 9. Er werd aan creditnota’s van facturen en tickets een label toegevoegd bij de vermelding van het originele factuurnummer.
 10. De notificaties rechts onderaan het scherm kunnen voortaan worden gesloten met een linkermuisklik of een door ze aan te tikken op een touchscreen.
 11. Groothandel: de verwachte leveringsdatum kan voortaan worden aangeduid als een periode tussen 2 weken.

Bugfixes

 1. De mededeling voor overschrijvingen die kan worden geactiveerd onder “Administratie > Firma-instellingen > Tabblad Mededeling bij overschrijving / QR-code” wordt alleen nog afgedrukt zolang er een saldo is.
 2. Probleem opgelost met foutieve naam indien meerdere facturen samen worden afgedrukt vanaf “Verkopen > Transacties/facturen > Overzicht facturen/tickets”.
 3. De statistieken werden verbeterd.
 4. Werking toevoegen meerdere servicelijnen hersteld.
 5. Probleem saldo leverbons opgelost.
 6. Probleem aanpassen klantadres opgelost.