Versie 6.0.0


Nieuwe functionaliteit

 1. Het is nu mogelijk om bij het inboeken van artikels onder “Voorraad > Inboeken/verplaatsen” het pakbonnummer in te geven van de geleverde artikels. Dit pakbonnummer kan dan vervolgens worden gebruikt in de aankoopfactuurcontrole om de juiste aankooplijnen terug te vinden. De aankoopfactuurcontrole vind je in het menu onder “Aankopen > Operaties > Aankoopfacturen”.
 2. Er werd een optie toegevoegd om een volgnummer in te stellen voor de leverbonnen. Om van deze optie gebruik te maken dien je in de firma-instellingen de flipswitch “Leveringsbonnen nummeren” onder “Administratie > Instellingen > Firma-instellingen > [Firma] > tabblad Algemeen” te activeren. Daarnaast kan je ook het beginnummer aanpassen in de filiaalinstellingen onder “Administratie > Instellingen > Filiaalinstellingen > [Filiaal] > tabblad Levering/afhaling” met het veld “Volgende bonnummer levering”. Deze nummering wordt niet toegepast op afhaalbonnen.
 3. Het is voortaan mogelijk om een overzicht te raadplegen van alle leverings- en afhaalbonnen onder “Verkopen > Overzicht leveringsbonnen”.

Aanpassingen/Quality of life

 1. De laadsnelheid van de lijst onder “Verkopen > Operaties > Aankopen opbouwen” werd geoptimaliseerd.
 2. In het detail van de voorraadposities kan onder het tabblad “Aankoop” het nummer en de datum van een aankoopfactuur worden ingevuld wanneer er nog geen aankoop is verbonden aan de positie. Het factuurnummer en de factuurdatum worden voortaan ook geëxporteerd naar de inventarislijst en afgedrukt op de stocklijst onder “Voorraad > Stocklijst / Inventaris”.
 3. Magazijnetiketten: de ruimte die was voorzien voor de aanvullende omschrijving van de artikels werd uitgebreid.
 4. Er is een flipswitch toegevoegd aan de verkopen onder het tabblad “Afspraak” waarmee kan worden aangegeven of de bewuste verkoop gedeeltelijk mag worden geleverd. In het overzicht van de verkopen onder “Verkopen > Operaties > Afspraken” kan worden gefilterd op deze verkopen waarvan ten minste één verkooplijn kan worden geleverd en verkopen die volledig leverbaar zijn met de filterknop “Volledig leverbaar”.

Bugfixes

 1. Werking filter “Openstaand” in lijst aankopen hersteld.
 2. Probleem importeren catalogus zonder initiële geldigheidsdatum opgelost.
 3. Zoekfunctie in “Verkopen > Transacties/facturen > Betaling zonder factuur/ticket” hersteld.
 4. Probleem selectievakjes in lijst onder “Verkopen > Operaties > Aankopen opbouwen” opgelost.
 5. Statussen onder “Aankopen > Aankooplijst” hersteld.
 6. Onterechte foutmelding bij creatie nieuwe conversieregel btw-codes/algemene rekeningen weggewerkt.
 7. Probleem met foutieve aantallen van tekstlijnen in mobiele versie opgelost.