Versie 6.1.1


Nieuwe functionaliteit

 1. Er werd een optie toegevoegd om een PDF-versie van alle facturen die in Furnqube worden genereerd te uploaden naar OneDrive. Deze functionaliteit kan worden geactiveerd door in de filiaalinstellingen onder “Administratie > Instellingen > Filiaalinstellingen > Tabblad Factuur” de optie “Facturen altijd uploaden naar OneDrive” in te schakelen. De facturen die op deze manier worden geüpload worden lokaal opgeslagen in één enkele map. Het is echter mogelijk om per verkoop en per klant met de knop “OneDrive” de relevante facturen te raadplegen.
 2. WooCommerce: compatibiliteit Furnqube met product variaties werd toegevoegd. De variabele artikels worden eerst in WooCommerce aangemaakt waarna in het veld “SKU” de artikelcode kan worden ingesteld. Neem contact op met Soft Naert voor meer informatie en documentatie over deze mogelijkheid.

Aanpassingen/Quality of life

 1. Statistieken omzet 7d: offertes worden niet langer mee in beschouwing genomen.
 2. De e-mailvalidatie werd verwijderd uit de medewerkersfiches zodat een alias kan worden ingesteld.
 3. Aan de standaarde-mails werd een placeholder toegevoegd voor de namen van klanten.
 4. De aanvullende omschrijving van artikels werd toegevoegd aan het overzicht van de in te boeken artikels.
 5. Er werd een optie “Klantenfiche bijwerken” toegevoegd aan de pop-ups voor het versturen van verkoopbons en kastickets naar klanten waarmee kan worden beslist of het e-mailadres en de optie “Commerciële acties via mail” mogen worden bijgewerkt op de klantenfiche.
 6. Er werd een filter “Deelleveringen” toegevoegd aan de lijst van de verkopen waarmee kan worden gefilterd op verkopen waarvan de optie “Deellevering” actief is.
 7. Tekst- of subtotaallijnen worden niet meer meegeteld als beschikbare artikels van verkopen die deels leverbaar zijn.
 8. De suggestion forms voor het opzoeken klanten werden verder geoptimaliseerd.
 9. Als de verwachte leveringsdatum van de leverancier werd ingevuld op niveau van de aankooplijnen, wordt deze datum nu ook getoond als status op de verkooplijnen.
 10. Indien er een bedrag wordt ingevuld als gevraagd voorschot op een verkoop en het verschil tussen het totaalbedrag en het saldo van de factuur kleiner is dan het gevraagde voorschot, dan zal dat bedrag automatisch worden voorgesteld bij het aanmaken van een voorschotfactuur, zolang er nog geen voorschotfactuur is aangemaakt van hetzelfde bedrag.
 11. Het scherm van de voorschotfacturen wordt nu ook gesloten na het aanmaken van een factuur.
 12. Wanneer we de klant van een verkoop wijzigen en er voor die klant een specifieke btw-code werd ingesteld of conversieregels actief zijn, dan wordt er een waarschuwing getoond dat de btw-codes moeten worden gewijzigd.
 13. Wanneer de btw-code van een verkooplijn wordt aangepast, wordt de prijs automatisch herrekend.
 14. Verkooplijst “Te vervolledigen”: verkopen die niet meer openstaand zijn worden niet getoond in deze lijst.
 15. De melding “Afgedrukt op [datum]” wordt niet meer getoond op de afdruk van de facturen.

Bugfixes

 1. Probleem wissen barcode artikels opgelost.
 2. Vertraging bij digitale handtekening rechtgezet.
 3. Statistieken houden rekening met aanpassingen aankoopprijzen bij aankoopfactuurcontrole en op niveau van de stockelementen.
 4. Problemen aankoopfacturatie rechtgezet.
 5. Werking QR-code afdrukken meerdere pagina’s hersteld.
 6. Probleem aanpassen aantal verkooplijn op mobiel opgelost.
 7. Wijzigen bestaande betaalvoorwaarden hersteld.
 8. Probleem opgelost waarbij niet alle verkooplijnen zichtbaar waren in het facturatiescherm.