Versie 7.0.0


Nieuwe functionaliteit

 1. Er werd in de aankoopschermen een optie toegevoegd om bestanden te uploaden naar OneDrive. Dit is met name bedoeld voor het opslaan van orderbevestigingen, aankoopfacturen 
 en andere documenten die er baat bij hebben aan de aankopen te zijn gelinkt. Vanaf we de OneDrive-map openen vanuit een aankoop hebben we daarnaast ook toegang tot bestanden die in een eventuele verwante verkoop zijn opgeslagen.
 2. eCat: in eCat werd de mogelijkheid toegevoegd om mediabestanden toe te voegen aan een catalogus. Deze kunnen nu ook samen met het XML-bestand worden geĂ«xporteerd in een ZIP-bestand, dat kan worden geĂŻmporteerd in Furnqube. De foto’s zijn dan ook meteen beschikbaar in de artikelfiches.

Aanpassingen/Quality of life

 1. De gelijktijdige aanpassing van artikels via “Artikelen > Artikel > Operaties > In bulk aanpassen” werd begrensd op 1000 artikels.
 2. Wanneer we in een catalogus een programma of artikel openen en we nadien terugkeren naar de lijst waar we deze hebben gekozen, dan blijft de oorspronkelijke positie van de lijst bewaard.
 3. In de standaard e-mail voor aankopen kan nu ook een placeholder worden toegevoegd voor de aankoopreferentie.
 4. OneDrive: Onze integratie met OneDrive werd verder geoptimaliseerd.
 5. Wanneer de toewijzing van een verkooplijn aan een lopende bestelling wordt geannuleerd, wordt er nu een melding getoond die duidelijk aangeeft dat de bestaande bestelling niet zal worden geannuleerd.
 6. Er werd in alle factuurschermen een mogelijkheid toegevoegd om aan de hand van een selectievakje in de header van de lijsten alle verkooplijnen of alle betalingen te selecteren.
 7. Exact Online: logbestanden worden nu vertaald op basis van de taalcode die is ingesteld op de login van de gebruiker die de synchronisatie startte.
 8. Exact Online: mogelijkheid toegevoegd om factuurlijnen samen te voegen voor de synchronisatie wanneer bepaalde voorwaarden zijn ingevuld.
 9. Wanneer we vanuit het overzicht van de op te bouwen aankopen een enkele verkoop openen en van daaruit de aankopen opbouwen, dan wordt het overzicht niet meer gesloten.
 10. Er werd een mogelijkheid toegevoegd om standaard e-mails aan te maken voor offertes en serviceverkopen. Wanneer er in deze standaard e-mails geen inhoud werd ingevuld, dan wordt de standaard e-mail voor de verkoop gebruikt.
 11. Van maatwerkartikels wordt in het de lijst van verkooplijnen in het verkoopscherm nu de extra omschrijving van de verkooplijn getoond in plaats van de aanvullende omschrijving van de artikelfiche.
 12. In de lijst van “Op te bouwen aankopen” worden alle verkopen getoond met ten minste Ă©Ă©n verkooplijn die “Aan te kopen” is.
 13. De snelheid van Furnqube werd verbeterd.

Bugfixes

 1. Geen foutmelding meer bij aanmaken nieuwe login.
 2. Probleem met laden bestaande tekeningen van artikels opgelost.
 3. Problemen met subtotalen opgelost.
 4. Onnodige omschrijving maatwerkartikel op afdruk offerte weggewerkt.
 5. Opnieuw mogelijk om offerte af te drukken die was afgewerkt.
 6. Lijst ‘Te vervolledigen’ bevat nu geen offertes meer.
 7. Dubbele aanvullende omschrijving artikels op offerte verwijderd.
 8. Probleem datum correcties rechtgezet.