Versie 7.18.0


Bugfixes 


Er werden een aantal probleempjes opgelost en een aantal optimalisaties doorgevoerd om de werking van FurnQube te verbeteren. De belangrijkste bugs die werden opgelost, zijn: 


Bij de detaillijnen van een verkoop (op de offerte, factuur, … etc.) wordt geen munteenheid meer afgedrukt indien de munteenheid uit meer dan 1 karakter bestaat (bijv. CHF). De kolombreedte op het rapport laat dit immers niet toe. Bij de totaalprijzen wordt de munteenheid uiteraard wel nog steeds afgedrukt. 

 

Aanpassingen  


Om de ‚ÄėQuality of Life‚Äô en de gebruiksvriendelijkheid nog te verbeteren, hebben wij volgende aanpassingen aangebracht:¬†


Er werd een nieuwe knop ‚ÄúNieuwe afspraak‚ÄĚ voorzien bij de ingave van een verkoop. Zo is het mogelijk om meteen de afspraak in de planning in te geven (en hoeft u niet meer op de knop ‚ÄėNieuwe afspraak‚Äô in de agenda te klikken.¬†¬†

Vanaf deze versie wordt in de verkooplijnen ook getoond waar de voorraad zich bevindt. Indien er voorraad op meerdere plaatsen aanwezig is, wordt een + getoond.  

Het is nu mogelijk om te zoeken op een deel van het verkoop- of aankoopnummer (zonder een * of %-teken te moeten gebruiken).  

In de overzichtslijst van de op te bouwen aankopen, wordt voortaan de verkoper getoond.  

Het is mogelijk om de algemene instelling van het tonen van de onderdelen van een samengesteld artikel op het subniveau van dit artikel te overschrijven (zodat dit onderdeel van het samengesteld artikel niet zichtbaar is op de verkoopsovereenkomst, factuur, … etc.  

Voortaan worden kommagetallen bij colli’s dit niet meer automatisch afgerond naar boven.  

Indien op een verkoop reeds een datum voor een afspraak werd ingegeven, maar nog niet de afspraak zelf werd ingepland, zal Furnqube bij het plannen automatisch de datum die werd ingevuld, voorstellen. Nieuwe functionaliteiten 


Er werden ook een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan FurnQube. Meer informatie hierover kan je steeds opvragen bij onze Sales of bij de FurnQube Support.  


Het is voortaan mogelijk om de betaalwijze ‚Äėvoucher‚Äô te verwerken naar de boekhouding.¬†¬†

Er werd een tellijst toegevoegd aan het voorraadbeheer: op die manier kan een stock heel snel geteld worden (o.a. via barcodescanner) en kan een verschillijst worden opgevraagd met de stock volgens Furnqube.