Versie 7.19.0


Bugfixes

Er werden een aantal probleempjes opgelost en een aantal optimalisaties doorgevoerd om de werking van Furnqube te verbeteren. De belangrijkste bugs die werden opgelost, zijn:

1.      Bij betalingen zonder factuur/ticket kan worden doorgeklikt om de betalingen af te punten. De ingestelde filter werkte echter niet. Dit werd opgelost in de nieuwe versie.

2.      Bij de aanmaak van een voorschotfactuur, konden betalingen die op een voorschotticket waren geplaatst, niet meer op de voorschotfactuur worden geplaatst. Dit is nu wel mogelijk.

3.      Bij de aanmaak van een nieuwe verkoop, werden foutmeldingen weergegeven bij het aanmaken van een nieuw leveringsadres. Dit is niet langer het geval.

4.      De datum ‘Betaald op’ werd bij de factuurcontrole soms niet opgeslagen.

5.      Wanneer bij een transactiereden niet was ingesteld ‘in’ of ‘uit kas’, werd automatisch een transactie ‘uit kas’ geregistreerd. Nu moet u verplicht een keuze maken.

6.      De synchronisatie van de facturen naar Exact Online wou niet starten indien factuurnummers en een begindatum (maar geen einddatum) werden ingevuld.

7.      In de overzichtslijst ‘Aankopen opbouwen’ verscheen af en toe een rood uitroepteken op de lijn om aan te geven dat er nog vrije voorraad of reeds een aankoopbestelling was, terwijl dit niet het geval was. Dit werd nu rechtgezet.

8.      De verwerkingssnelheid van de koppeling met de CCV-betaalterminal werd geoptimaliseerd.

9.      Het aanmaken van een adres met specifieke Deense tekens bleek niet mogelijk. Dit werd opgelost.

10.  Er werd een optimalisatie gedaan in de berekening van afrondingsverschillen.

11.  Bij het verplaatsen van een subtotaallijn bij een verkoop waarvan reeds een verkooplijn was gefactureerd, werd een foutmelding gegenereerd dat het subtotaal niet kon worden gefactureerd.

12.  Er werd een optimalisatie uitgevoerd bij het ingeven van gewijzigde goedgekeurde eindsaldo’s in de ‘controle betalingen’.


Aanpassingen

Om de ‘Quality of Life’ en de gebruiksvriendelijkheid nog te verbeteren, hebben wij volgende aanpassingen aangebracht:

1.      Bij betalingen zonder factuur/ticket wordt nu in het rood weergegeven of er nog een openstaande factuur/ticket bestaat.

2.      In het venster “Afsluiten periode” wordt nu in het rood op de tegel ‘Tickets’ aangegeven hoeveel onafgewerkte kasverkopen er nog zijn.

3.      Bij een kassaverkoop verdwijnt de knop ‘+ Betaling’ in het tabblad ‘Betalingen’, zodat de gebruiker verplicht wordt om de kassaverkoop af te rekenen via de knop ‘Afrekenen’. Zo wordt vermeden dat er geen kasticket wordt aangemaakt en de goederen niet automatisch geleverd/afgehaald worden.

4.      Op de factuur worden de onderdelen van een set al dan niet afgedrukt, afhankelijk van de instellingen op de verkoop.

5.      Bij de verkoop van een nieuwe cadeaubon, wordt deze nu meteen actief. Voorheen moest de volledige betaling van de verkoop geregistreerd zijn om de cadeaubon te activeren. Nu hoeft dit niet meer: de cadeaubon wordt meteen actief en kan dus meteen worden gebruikt.

6.      Bij het overzicht van de factuurcontrole wordt nu ook de datum ‘Betaald op’ weergegeven.

7.      In de overzichtslijst van de aankopen wordt nu ook de verwachte leveringsdatum getoond (indien de status op ‘Besteld’ staat). Ook wordt weergegeven of de orderbevestiging van de aankoop reeds werd ontvangen.

8.      Het is nu mogelijk om in de instellingen per afdeling in te stellen of bij kassaverkopen de stock automatisch wordt toegewezen of niet. Bij de update worden de instellingen van de verkopen default overgenomen voor kassaverkopen.  

9.      Om een verkoop manueel af te werken (via het menu in de rechterbovenhoek), moet u voortaan de rechten van een beheerder of verantwoordelijke hebben.

10.  Bij het wijzigen van een bestelling bij een leverancier, kan nu een ‘gewijzigde bestelbon’ worden doorgestuurd. Op die manier kunnen wijzigingen worden aangebracht aan specifieke artikelen (bijv. kleur, afwerking, …), maar blijft het oorspronkelijke aankoopnummer wel bewaard. Het is ook mogelijk nieuwe aankooplijnen toe te voegen, of reeds doorgestuurde aankooplijnen te schrappen. Het gewijzigde aankooporder moet wel via e-mail worden verstuurd (of afgedrukt worden). Het gewijzigde aankooporder kan niet via PTN of UBL worden doorgestuurd!

11.  Bij de aanmaak van een service vanuit een verkoop, worden nu de afdeling, de leveringsafdeling en het leveringsadres overgenomen.

12.  Het is nu mogelijk om factuurreeksen in te stellen voor voorschottickets (die voorheen op de verkooptickets werden geplaatst).