Versie 8.0.0


Bugfixes

Er werden een aantal probleempjes opgelost en een aantal optimalisaties doorgevoerd om de werking van FurnQube te verbeteren. De belangrijkste bugs die werden opgelost, zijn:

1.      Bij het afdrukken van een verkoopbon waarvan bij de verkoop geen verkooplijnen waren ingegeven, liep Furnqube vast. Deze bug werd opgelost.

2.      Het is voortaan mogelijk om een aankoop zonder aankooplijnen als afgewerkt te plaatsen.

3.      Er wordt niet langer een “0” getoond bij het veld contactpersoon op de verkoopbon indien geen contactpersoon werd geregistreerd in Furnqube.

4.      Wanneer meerdere facturen in één keer worden afgedrukt, zal opnieuw voor elke factuur een nieuwe pagina worden aangemaakt. Dit was sinds de vorige versie niet meer het geval.

5.      Bij het afsluiten van het venster ‘Voorraadcontrole via barcode’ werd steeds een popup venster getoond met de vraag of u de gegevens wenst te bewaren. Er kan echter niets bewaard worden. Deze melding wordt nu niet meer getoond.

6.      Wanneer takslijnen werden uitgevinkt, kwamen deze toch op de factuur terecht. Dit is opgelost.

7.      Er werd een optimalisatie uitgevoerd i.v.m. de snelheid van verwerking van de communicatie met de ccv-betaalterminal. Er wordt nu ook een ‘loading’-scherm getoond bij “Print laatste bon”.

 

Aanpassingen

Om de ‘Quality of Life’ en de gebruiksvriendelijkheid nog te verbeteren, hebben wij volgende aanpassingen aangebracht:

1.      Kalendernotificaties worden voortaan als afspraak doorgemaild naar de medewerkers, zodat deze automatisch in de eigen agenda (Outlook, Google Calendar, …) worden opgenomen.  

2.      Naast het e-mailen van het betaalbewijs is het voortaan ook mogelijk om dit betaalbewijs af te drukken. Via het detailvenster van de betaling kan dit betaalbewijs ook opnieuw afgedrukt worden.

3.      Het corrigeren van betalingen werd eenvoudiger gemaakt en is nu ook (met de nodige beperkingen) mogelijk voor reeds gefactureerde verkopen.

4.      Het is voortaan mogelijk om alle openstaande (kas)verkopen in te boeken als dagontvangsten (via voorschottickets).
Bijkomend wordt bij het afsluiten van een periode voortaan gecheckt of er geen openstaande verkopen meer zijn.

5.      Het is voortaan mogelijk om aantallen te wijzigen op de aankooplijnen van een aankoop in bestelling. Eenmaal de aankooplijnen als ingeboekt staan, is het niet meer mogelijk om de aantallen nog te wijzigen en moet een nieuwe aankoop worden aangemaakt.

6.      Het is voortaan mogelijk om de aankoop via een verkoop, die reeds verstuurd werd, op de verkoop aan te passen (bijv. door artikelen van dezelfde leverancier toe te voegen). De aankoop die dan opnieuw wordt opgebouwd, zal gebruik maken van de reeds bestaande aankoopbon.

7.      Het is nu mogelijk om tekstlijnen bij facturatie uit te splitsen. Zo kunnen voorschotten in rekening worden gebracht bij deelfacturatie.