Versie 8.1


Bugfixes

Er werden een aantal probleempjes opgelost en een aantal optimalisaties doorgevoerd om de werking van FurnQube te verbeteren. De belangrijkste bugs die werden opgelost, zijn:

1.      Verkopen waarvoor reeds een afspraak was ingepland, kwamen toch nog in de lijst ‘Afspraak maken’ voor wanneer de afspraak op de dag zelf was. Dit is niet langer het geval.

2.      Niet-actieve medewerkers worden niet meer getoond in het scherm ‘Telling’. Het is voortaan wel mogelijk om alle actieve medewerkers (ongeacht of ze al dan niet actief in het filiaal) te selecteren.

3.      Het is voortaan niet langer nodig om eerst op te slaan bij de creatie van een nieuwe leverancier vooraleer contactpersonen te kunnen toevoegen.

4.      In de lijst ‘Op te volgen’ kan worden geselecteerd op ‘In bestelling’. Echter, wanneer van een bepaalde verkoop één van de artikelen de status ‘gereserveerd’ had, kwam deze niet meer in het overzicht, terwijl andere verkooplijnen wel nog de status ‘In bestelling’ hadden.

5.      Bij creatie van een nieuw artikel werd de verkoopprijs – bepaald door een coëfficiënt op de leveranciersfiche – niet automatisch gecreëerd. Je moest eerst de optie “Verkoopcoëfficiënt model toepassen” deactiveren en opnieuw activeren. Dit werd opgelost.

6.      Het veld ‘Eigenaar’ werd niet geüpdate bij verplaatsen niet-verkoopbare stock naar een ander filiaal. Deze bug werd opgelost.

7.      In het venster ‘Overzicht facturen’ bleek de volgorde niet te kloppen bij sortering op nummering. Dit werd aangepast.


Aanpassingen

Om de ‘Quality of Life’ en de gebruiksvriendelijkheid nog te verbeteren, hebben wij volgende aanpassingen aangebracht:

1.      Het is nu ook mogelijk om te zoeken op een deel van de straatnaam. Zo zal de filter “weg” alle straatnamen met “weg” in de naam tonen, en niet enkel die straatnamen die beginnen met “weg”.  

2.      Er worden voortaan icoontjes getoond in de overzichtslijsten (o.a. verkooplijst, lijst leveringen en lijst afspraken) om aan te geven dat er memo’s werden ingegeven. Wanneer je de muis over deze icoontjes beweegt, krijg je een tooltip met de tekst te zien.

3.      Het is nu mogelijk om een collectie te definiëren op modelniveau. Dit veld zal ook bruikbaar zijn in de statistieken.

4.      Het is nu mogelijk om als ingelogde gebruiker meerdere tabbladen op een browser te openen met Furnqube zonder extra gebruikers te activeren en per tabblad in verschillende filialen actief te zijn. Meerdere gebruikers op 1 zelfde browser wordt nog steeds niet toegestaan.


Nieuwe functionaliteiten

Er werden ook een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan FurnQube. Meer informatie hierover kunt u steeds opvragen bij onze Sales of bij de FurnQube Support.

1.      Het is nu mogelijk om klantgegevens in te lezen via de eID (Identiteitskaart). Je hoeft hiervoor niet langer de integratie met Freedelity te gebruiken. Dit is een afzonderlijk aan te kopen module.