Versie 8.6


Bugfixes

Er werden een aantal probleempjes opgelost en een aantal optimalisaties doorgevoerd om de werking van Furnqube te verbeteren. De belangrijkste bugs die werden opgelost, zijn:

1.      De optie ‘vrije tekst’ vanuit e-Cat werd in Furnqube niet toegepast. Vanaf deze versie wordt deze optie wel beschikbaar in Furnqube vanuit een geïmporteerde e-Cat-catalogus.

2.      Bij de afdruk van meerdere kastickets/betalingsbewijzen werd de btw en het saldo niet correct weergegeven.

3.      Op de overzichtslijst van de afspraken werd geen rekening gehouden met het tijdstip bij het chronologisch sorteren.

4.      Bij de factuurcontrole waarbij aankooplijnen opgesplitst werden bij het inboeken, was er een visualisatieprobleem inzake het ‘ingeboekt’ plaatsen van de artikelen.

5.      Een medewerker van het type verkoper kan vanaf nu de verkoper van bestaande verkopen niet langer wijzigen. Bij ingave van een nieuwe vk, blijft de mogelijkheid bestaan om de verkoper te wijzigen.

6.      Bij het toevoegen van een tekstartikel op een verkoop werd het aantal op 0 geplaatst, zelfs als het artikel een specifieke prijs heeft. Nu zal het aantal alleen op 0 blijven staan, als er geen prijs werd gedefinieerd.

7.      Er werd een foutmelding gegenereerd bij het aanmaken van vouchers (los van een specifieke verkoop). Dit probleem doet zich niet meer voor.

8.      De aangepaste omschrijving van een maatwerkartikel werd niet overgenomen bij de ingave van een retour. Dit werd aangepast.

9.      Het totaal aantal colli’s klopte niet altijd (indien er meerdere stocklijnen aan gekoppeld werden).

 

Aanpassingen

Om de ‘Quality of Life’ en de gebruiksvriendelijkheid nog te verbeteren, hebben wij volgende aanpassingen aangebracht:

1.      Voortaan wordt in de overzichtslijst “Aankopen” de medewerker getoond die de AK heeft verstuurd. Je kan deze medewerker voortaan ook via de filters instellen bij “uitgebreid zoeken”.

2.      Bij het versturen van een aankoop wordt een automatisch commentaar gegenereerd met het tijdstip en de persoon die de AK doorstuurt. Je kan nu ook manueel commentaren toevoegen aan een AK.
Dit is uiteraard alleen het geval indien de module ‘Commentaren’ actief is.

3.      Het importeren van artikelen en de bijhorende voorraad is enkel nog mogelijk in een afdeling van het filiaal waarin de medewerker is ingelogd.

4.      Het is vanaf nu mogelijk om vanuit de klantenfiche de verkooplijst op te vragen en via die lijst een nieuwe verkoop in te geven.

5.      Het is nu mogelijk om te filteren op status (via de knop ‘Meer filters’) in de verkooplijst.

6.      Op de klantenfiche kan vanaf deze versie een standaard verkoper worden gekoppeld, die dan automatisch wordt overgenomen bij een verkoop aan die klant.

7.      De omschrijving van de betalingsvoorwaarden werd uitgebreid van 30 naar 70 karakters.

8.      Medewerkers die als verkoper zijn gedefinieerd, kunnen nu ook de kasafsluiting (‘Controle betalingen’) doen, maar zijn wel beperkt tot de ingave van de getelde bedragen van vandaag en gisteren.