Versie 8.8


Bugfixes

Er werden een aantal probleempjes opgelost en een aantal optimalisaties doorgevoerd om de werking van Furnqube te verbeteren. De belangrijkste bugs die werden opgelost, zijn:

1.      De benaming van de inventaris werd aangepast van “stocklijst” naar “inventaris”.

2.      Het kwam sporadisch voor dat afhankelijk van de taalinstellingen van de klant (in combinatie met de ingestelde parameters) de verkeerde betalingsvoorwaarde op de factuur werd geplaatst.

3.      Het probleem van het foutief filteren bij afspraken die over meerdere dagen liepen, werd opgelost.

4.      Bij het werken met meerdere talen worden de omschrijvingen bij maatwerkartikelen vaak leeg gelaten (bij de bijkomende talen). Indien dit niet werd ingevuld, bleef het veld ook leeg. Nu zal de omschrijving van taal 1 worden gebruikt voor klanten met een andere taalcode (als de omschrijving niet werd vertaald).

5.      Het btw-nummer werd in de kop van een klantenfiche niet gevisualiseerd nadat het was opgeslagen (voor btw-plichtige klanten), alleen het veld werd groen.

 

Aanpassingen

Om de ‘Quality of Life’ en de gebruiksvriendelijkheid nog te verbeteren, hebben wij volgende aanpassingen aangebracht:

1.      Het is nu mogelijk om de omschrijving van de verkoopartikelen aan te passen op de factuur. Diezelfde omschrijving zal worden gebruikt bij eventuele creditnota’s.

2.      Het is voortaan mogelijk om een afdeling op niet-actief te plaatsen. Dit betekent concreet dat er geen stock meer kan aanwezig zijn op deze afdeling.
Het is ook mogelijk om een afdeling op niet-verkoopbaar te plaatsen. Dit betekent dat de stock die op deze afdeling werd ingeboekt, niet kan worden gebruikt in de verkoop. Deze artikelen (op voorraad in de niet-verkoopbare afdeling) zullen niet zichtbaar zijn op de verkoop.

3.      De agenda kan als overzichtslijst van taken worden afgedrukt.

4.      Bij import van artikelen, waarbij in de lijst geen datum van inboeking werd ingevuld, zal dit veld voortaan ingevuld worden met de datum van de import.

5.      In de lijsten van artikelgroepen werd de filter “In gebruik op artikel van huidig filiaal” toegevoegd.

6.      Het is nu mogelijk om een digitale leveringsbon opnieuw te ondertekenen en zelfs ook commentaar aan te passen. Uiteraard wordt de nieuwe versie ook naar OneDrive gesynchroniseerd indien van toepassing.

7.      Furnplan orders kunnen worden geschrapt.

8.      Verdere uitbreiding van de visualisatie van de icoontjes (die de specifieke memo’s uit de verkopen en klantenfiches tonen), o.a. in de overzichtslijst van de facturen.
Ook worden eigen gecreëerde (dus niet automatisch gegenereerde) commentaren onder het logo van de interne memo getoond.

9.      We hebben de mogelijkheid voorzien om alle klantgegevens makkelijk te kunnen kopiëren om in een andere toepassing (bijv. e-mailprogramma) te kunnen plakken.

10.  De overzichtslijst ‘Afspraak levering/afhaling’ toont voortaan het aantal (deels) uit te leveren goederen. Geleverde goederen worden hierbij niet in rekening gebracht.

11.  In de overzichtslijst van de vouchers wordt voortaan ook de klant getoond. Dit betekent dat ook kan gezocht worden op klantnaam.
De vouchers kunnen vanaf nu ook in batch op een bestaand afdrukformaat worden afgedrukt.

12.  De mogelijkheid om een waardebon (≠ cadeaubon) toe te voegen aan een verkoop werd toegevoegd.
Een waardebon wordt aan de klant gegeven, niet verkocht. Dit is dus een commerciële geste, die bij de verkoop ook niet moet worden doorgeboekt naar de boekhouding. Bij het toevoegen van een waardebon aan een verkoop, zal dan ook meteen een lijntje met de tegenboeking verschijnen (en dus een negatief bedrag). Deze waardebon kan dan als betalingswijze worden gebruikt (als single purpose voucher). Bij de verkoop zal het btw-percentage van het artikel met het hoogste btw-percentage worden gebruikt voor de voucher.Nieuwe functionaliteiten

Er werden ook een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan Furnqube. Meer informatie hierover kunt u steeds opvragen bij onze Sales of bij de Furnqube Support.

1.  Er wordt een nieuwe module voorzien om het manueel starten van het verwerken van nieuw geüploade catalogi mogelijk te maken.